KADRO

FOTOĞRAFLAR


kral lear  

 ana sayfa | oyunbaz | oyunlar | yazılar | basından | yorumlarınız | iletişim | linkler
KRAL LEAR

William Shakespeare

"Altın zırhla kaplı günaha,
adaletin çalık kargısı işlemez.
Ama paçavrayla sarılıysa günah,
bir cücenin çöpten oku deler geçer onu.
Hiç kimse suçlu değildir, hiçkimse."KRAL LEAR" HAKKINDA

İnsanlığın absürd trajedisidir Lear. Bu masalsı ve çetrefilli öyküde, hükümdarlığı bırakan ama iktidarından vazgeçemeyen krallar, çocuklarını kaybedince babalığı, gözlerini kaybedince görmeyi öğrenen ihtiyarlar, güç için yaşarken, güçlendikçe ölen evlatlar, akıllıyken delirenlerve delirdikçe akıllananlar görürüz. Entrikalar, sürgünler, savaşlar, ölümler, ... Tabiatın yabaniliğinden kaçmak için medeniyetler kuran insanoğlu, kendi ürettiği vahşetle doğayı alteder.

Shakespeare'in Lear'ında öfkesi, kibri ve tuhaf korkularıyla insan, kozmos içindeki küçüklüğünü sıklıkla unutma eğilimindedir. Tıpkı bugün de olduğu gibi...